Logo Veterina Praha
Tusarova 1520/24, Praha 7 - Holešovice
Tel.: +420 774 116 623     info@petcareclinic.cz

Interní medicína

Interní medicína se zabývá nechirurgickou léčbou pacienta. Nejde_DSC4751 v01 pouze o léčbu vnitřních orgánů, nýbrž celého zvířete.

Při diagnostice interních onemocnění postupujeme od anamnézy (historie) pacienta, přes základní klinické vyšetření k hlubšímu vyšetření jednotlivých orgánových systémů. V tomto bodě nastupuje laboratorní vyšetření krve a moči, ultrasonografie dutiny břišní či hrudní a rentgenologie.

V průběhu sonografického vyšetření můžeme odebírat vzorky pomocí tenkojehelné aspirace a ty následně mikroskopicky vyšetřit.

V oboru neurologie provádíme základní diagnostiku a následně pacienta odesíláme na  CT nebo MRI vyšetření ke specialitům. Následná péče a medikace už probíhá opět u nás.

V oblasti onkologie spolupracujeme s veterinární nemocnicí AA VET.

 

Fotky interní medicína - veterina praha Petcareclinic